Được thành lập từ năm 2003, sau hơn 15 năm xây dựng và phát triển Khoa Công nghệ thông tin đã đạt được nhiều thành tựu và phát triển vượt bậc. Đội ngũ nhân sự được đào tạo bài bản từ các Đại học danh tiếng trong và ngoài nước. Cơ sở vật chất, trang thiết bị thực hành được đầu tư hiện đại. Khoa hiện đang đào tạo các bậc  đại học, Cao đẳng.

Với sự phát triển nhanh của công nghệ thông tin trong cả nước, năm 2000 Bộ Giáo dục & Đào tạo cho phép Trường Đại Học Thông Tin Liên Lạc độc lập đào tạo ngành Công nghệ Thông tin. Ngày 03/03/2003 Khoa Công nghệ thông tin được thành lập với 3 bộ môn: Kỹ thuật mảy tính, Kỹ thuật phần mềm và kỹ thuật mạng nay Khoa được nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo  chuyên ngành Tác chiến không gian mạng. Khoa Công nghệ Thông tin phát triển không ngừng trở thành cơ sở đào tạo Công nghệ thông tin uy tín trong tỉnh Khánh Hòa và cả nước.