Ngày nay với sự phát triển mạnh của ngành CNTT, Internet và Web trở nên không thể thiếu trong cuộc sống. Vì thế, xây dựng các ứng dụng Web là cần thiết. Xây dựng một ứng dụng Web từ cơ bản đến nâng cao bằng  công nghệ HTML và JSP. Được biên soạn với phương châm đảm bảo tính khoa học, thiết thực, dễ hiểu nhằm giúp sinh viên ngành công nghệ thông tin có được tài liệu hữu ích cho việc học tập.

Nội dung môn học gồm 4 chương, cụ thể như sau
Tỷ lệ đánh giá
Tỷ lệ đánh giá

 

Điểm chuyên cần - Điểm danh, thảo luận và hoàn thành bài tập
 1. Bài tập HTML  và điểm danh
 2. Bài tập  CSS và điểm danh 
 3. Bài tập  Javascript và điểm danh 
 4. Bài tập  JSP và điểm danh 

Điểm KTTX - Trắc nghiệm
 1. Kiểm tra trắc nghiệm HTML 
 2. Kiểm tra trắc nghiệm CSS
 3. Kiểm tra trắc nghiệm Javascript
 4. Kiểm tra trắc nghiệm Jsp
Điểm Giữa Kỳ - Bài tập nhóm
 1. Điểm báo cáo bài tập nhóm bằng video
 2. Điểm kết quả sản phẩm nhóm

Điểm Kết Thúc Môn - Bài tập lớn
 1. Điểm báo cáo bằng video
 2. Điểm kết quả sản phẩm

Toàn cầu hóa đã tạo điều kiện để thương mại điện tử phát huy những điểm mạnh như đẩy nhanh tốc độ kinh doanh, giảm thiểu chi phí, vượt qua các trở ngại về không gian và thời gian,v.v…Hiện tại, không có một quốc gia nào không tham gia vào thương mại điện tử và mức độ tập trung các nguồn lực để phát triển thương mại điện tử ngày càng cao. Nắm bắt được xu thế đó, Nhà trường đã đưa vào giảng dạy môn học  “Phát triển hệ thống Thương mại điện tử- Mã môn học 4332” cho sinh viên chuyên ngành Công nghệ thông tin, nội dung môn học bao gồm 6 chương, cụ thể như sau:

Chương 1: Tổng quan về thương mại điện tử

Chương 2: Cơ sở hạ tầng mạng của thương mại điện tử

Chương 3: Website và cơ sở dữ liệu của thương mại điện tử

Chương 4: Tiếp thị, quảng cáo trong thương mại điện tử

Chương 5: Thanh toán trong bán hàng trực tuyến

Chương 6: An ninh thương mại điện tửNội dung, yêu cầu và hình thức đánh giá kết quả học tập
1. Điểm kiểm tra thường xuyên
- Điểm danh (tham gia vào lớp học Online trên Zoom)
- Kiểm tra trắc nghiệm
2. Kiểm tra giữa kỳ
- Trắc nghiệm
- Bài tập lớn
3. Kiểm tra kết thúc môn
- Bài tập lớn