CHƯƠNG TRÌNH LẬP TRÌNH WEB DEVELOPMENT

Chương trình LẬP TRÌNH WEB Development

1. Mục tiêu

  • Nền tảng từ Front end đến Back end.
  • HTML , CSS, Javascript ở mức độ cơ bản, có thể dùng một framework để cắt HTML.
  • Lập trình PHP ở mức độ cơ bản theo hướng cấu trúc (xử lý thuật toán, bài toán theo hướng Function)
  • Cùng với PHP thì hệ quản trị cơ sở dữ liệu cực kỳ tương thích với nó là MySQL (hay thường được gọi với một thuật ngữ khác đó là MySQL Database)
  • Xây dựng một trang web hoàn thiện với Wordpress
  • Biết sử dụng git để manager source code
  • Biết cách làm một trang web  best SEO, Performance and Security

 

2. Đối tượng

  • Các đối tượng yêu thích lập trình.

3.  Kiến thức cần trang bị:

  • Đã biết 1 ngôn ngữ lập trình
  • Học viên có khả năng đọc và hiểu tài liệu tiếng Anh.

4. Thời gian: 140 giờ

5. Pháp lý: Chứng chỉ Web Developmet

 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ theo sđt:

0962 542 060 (GẶP CÔ HIỀN)


Bình luận