THÔNG BÁO VỀ VIỆC KÉO DÀI THỜI GIAN NGHỈ HỌC VÀ THI TẬP TRUNG DO DỊCH COVID-19

        Căn cứ vào Công văn số 268/SGDĐT-VP về việc cho học sinh tiếp tục nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19;

        Tất cả các học viên của Trung tâm Công nghệ Thông tin và Ngoại ngữ nghỉ học và thi đến hết tháng 02 để phòng dịch COVID-19. Khi nào học lại Trung tâm sẽ thông báo sau.

      


Bình luận