Trung tâm CNTT&NN, Trường Đại học thông tin liên lạc (Công viên phần mềm quân đội) khai mạc Khóa đào tạo kỹ năng đánh giá công tác đảm bảo an toàn thông tin

       Sáng ngày 25/5/2021, tại Hội trường A, Trung tâm CNTT&NN, Trường Đại học thông tin liên lạc (Công viên phần mềm quân đội) đã khai mạc Khóa đào tạo kỹ năng đánh giá công tác đảm bảo an toàn thông tin do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm CNTT&NN phối hợp tổ chức.

Toàn cảnh buổi khai mạc

Tham gia khai mạc khóa học có sự hiện diện của ông Nguyễn Tấn Trung – Phó giám đốc Sở TTTT, Đại tá Trần Văn Thuận – Giám đốc TTCNTT&NN, trường ĐHTTLL, TS. Lại Minh Tuấn – Giảng viên Khoa An toàn thông tin - Học viện Kỹ thuật mật mã - Hà nội, TS. Nguyễn Hồng Giang, ThS. Vũ Văn Cảnh, ThS. Nguyễn Văn Hoàn – giảng viên đến từ TTCNTT&NN, 45 cán bộ kỹ thuật là thành viên Đội ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa và các cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Tấn Trung phát biểu khai mạc

Nhằm nâng cao nâng lực về công tác đảm bảo an toàn thông tin cho Đội Ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa và cán bộ phụ trách công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, ông Nguyễn Tấn Trung đã phát biểu tại buổi khai mạc và định hướng mục tiêu, xác định rõ nhiệm vụ cho các thành viên trong khóa học.

Khóa học sẽ diễn ra trong 3 ngày từ 25/5/2021 đến 27/5/2021 với đầy đủ những nội dung lý thuyết và thực hành ATTT theo chuẩn ISO 27001, qua đó sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức căn bản nhất về đánh giá rủi ro, xác định các mối đe dọa từ môi trường thông tin mạng, cách tiếp cận và xử lý tình huống khi có sự cố về ATTT. Khóa học cung cấp thông tin và định hướng cho học viên nghiên cứu, viết báo cáo, xây dựng kịch bản tổ chức diễn tập các đợt tấn công mạng và thực hành xử lý tình huống, giúp cho học viên nâng cao kỹ năng công tác, đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo ATTT trong tình hình mọi tình huống.

Đồng chí Trần Văn Thuận phát biểu

Đại tá Trần Văn Thuận phát biểu tại buổi lễ, thống nhất chương trình khóa học và khẳng định Trung tâm CNTT&NN sẽ luôn đồng hành với Tỉnh trong việc hỗ trợ, đảm bảo an toàn an ninh thông tin, phối hợp với Sở TTTT để tổ chức thêm các khóa học chuyên sâu, giúp cán bộ chuyên trách của Tỉnh có thể thường xuyên cập nhật và nâng cao chất lượng công tác trong tình hình mới.


Bình luận